Kär och i himlen – glöm inte äktenskapsförordet


Om man har tillgångar i form av ett långsiktigt sparande med mycket pengar på kontot, kanske ett hus som man har köpt innan eller något annat av högt värde som man känner att det där är något som ska skyddas, och tillhöra dig själv vid eventuell skilsmässa då är ett äktenskapsförord något att rekommendera.

Om man skiljer sig så delas värdet av era tillgångar lika, något som även gäller tillgångar av olika slag som parterna ägde var för sig innan äktenskapet. Undantaget är tillgångar som utgör enskild egendom genom villkor i ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Viktig att tänka på är att om den ena partern äger ett företag så måste även det tilldelas som enskild egendom för att det inte ska ingå i eventuell bodelning.

I ett äktenskapsförord kan parterna bestämma att vissa tillgångar inte ska ingå i den gemensamma bodelningen vid en eventuell skillsmässa. Äktenskapsförord ska självklart skrivas under av bägge parterna, tidigast en månad innan bröllopet. För att det ska vara giltigt måste det registreras hos Skatteverket. Om man ångrar ett äktenskapsförord så gäller det att bägge parter är överens, om inte vill att det tidigare äktenskapsförordet ska gälla måste man skriva ett nytt.


| » Till Planering « | 

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: